Veiligheid TsvB-2 2019​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2019 #2

Veiligheid is een thema dat iedereen kan raken. In het groot, bij een terroristische aanslag of natuurramp. Op mesoniveau, als de eigen organisatie onveilig voelt, bijvoorbeeld doordat er een roddelcultuur heerst. En op microniveau, als je je als kind (of volwassene) thuis onbeschermd voelt. 

Veiligheid laat zich soms in harde cijfers uitdrukken, zoals bij het verkeer op de Nederlandse wegen. Vaker echter - zo valt ook in dit nummer te lezen - gaat het bij veiligheid niet om harde cijfers of concrete feiten, maar om beleving of gevoel dat sterk bepaald wordt door context, persoonlijkheid of situatie. Dat stelt gerust, want aan dergelijke vormen van onveiligheid valt vaak wel iets te doen. In dit nummer wordt dat vanuit allerlei invalshoeken belicht. Lex Mulder vertelt over het gebruik van spel in het begeleidingscontact. Juist de onvoorspelbaarheid die bij spel hoort, kan gevoelens van onveiligheid oproepen. Mulder schetst hoe onder meer een sfeer van open exploreren en experimenteren bijdraagt aan de ervaren veiligheid. Paul Kloosterboer en Durk Piet de Vries vliegen het thema aan vanuit het niveau van organisaties en vragen aandacht voor gevoelens van onveiligheid bij werknemers. Harry Haakman vertelt in zijn column over hoe hij voor het eerst ervoer dat voor vrijuit praten een gevoel van veiligheid nodig is. En Tijn Ponjee onderzoekt wat het thema voor haarzelf als coach betekent en hoe het voor coachees een rol kan spelen.

Marijke Spanjersberg belicht zowel de slagkracht als de ‘verlamkracht’ van het woord veiligheid: ‘Wat moeten we met dit woord dat zowel pijn onthult als pijn doet?’ Yvonne Burger en Arnold Roos belichten in hun artikel het belang van waarborgen van veiligheid in het begeleiden van leiderschapsteams en koppelen dat aan containment - ruimte bieden om met spanning, onzekerheid, onduidelijkheid en angst om te gaan.

Redactieleden Maartje de Vries en Kees Faber hadden een rondetafelgesprek met vier predikanten die opgeleid zijn of worden tot begeleidingskundige. In het inspirerende verslag van de avond passeren, naast veiligheid, ook compassie, mededogen, barmhartigheid en diversiteit de revue. In de reeks De Weg dit keer Thijs Homan, die ons meeneemt op de diverse wegen die hij bewandelde tussen praktijk en wetenschap.

Het nummer sluit af met twee boekbesprekingen: Bastiaan van Gils las ‘The fearless organization’ van Amy Edmondson en Kees Faber verdiepte zich in ‘Rijker coachen’ van Jan Remmerswaal.

Marie-José Geenen

Nog geen abonnee? Vraag een proefexemplaar aan of filter op de kennisbank op 'vrij toegankelijk' voor gratis artikelen.

​​​​​​​