Veilige verrassing​​​​​​

Begeleidingskunde
Breinwetenschap

Als coach ben je in gesprek met de cliënt. Maar is echte verandering wel alleen verbaal te bewerkstellingen? Dit artikel is een boeiend samenkomen van neurowetenschap, psychoanalyse, psychologie en psychiatrie. Het belicht vanuit een neuropsychoanalytisch perspectief de verschillen tussen de linker en rechter hersenhelft en hoe van deze verschillen effectief gebruik kan worden gemaakt binnen de psychotherapie.

Volgens deze auteur is de linker hersenhelft gespecialiseerd in het omgaan met voorspelbare representaties en strategieën, terwijl de rechter hersenhelft is gespecialiseerd in het aanpassen aan nieuwe situaties, het aanleren van nieuwe taken en het opdoen van nieuwe ervaringen. De rol van de therapeut is dan in het contact te zorgen voor ‘veilige verrassingen’, om de patiënt bloot te stellen aan nieuwe situaties, taken en ervaringen en aldus een verandering op gang te brengen.

Welke hersenhelft van de cliënt spreek je als coach aan? Is coaching het effectiefst wanneer we de rechterhersenhelft meer aanspreken? En wat zijn dan ‘rechterhersenhelftinterventies’? Voor wie stof tot nadenken zoekt, is dit artikel een aanrader.

​​​​​​​Schore, A.N. (2011). The right brain implicit self lies at the core of psychoanalysis. Psychoanalytic Dialogues, 21, 75-100.