Toetsen van Interprofessioneel leren door bewustwording in de praktijk​​​​​​

TsvB 2023 #1

Voor dit artikel interviewde de laatste auteur de andere auteurs van deze bijdrage. Allen zijn overtuigd van de mogelijkheden die interprofessioneel leren biedt voor de ontwikkeling van het beroep geestelijk verzorger. In deze bijdrage richten zij zich vooral op de attitudeverandering die deze specifieke vorm van leren bij professionals beoogt. Daarnaast is het essentieel om ‘kwetsbaar te willen delen’ waar men in het eigen werk tegenaan loopt.

​​​​​​​Nicolette Hijweege, Karin Seijdell, Jojanneke van Staveren en Wim Smeets