Toelichting bij het onderzoek​​​​​​

Begeleidingskunde
Onderwijs en opvoeding
TsvB 2012 #1

Een reactie op 'Supervisie in social work-opleidingen in Europa' (TsvB 2012-01) moet aanvangen met een zeer gemeende blijk van waardering voor de zorgvuldige en uitgebreide wijze waarop de recensent een bespreking van het projectverslag Supervision meets education heeft verzorgd. Het was voor alles de bedoeling van het netwerk Supervision...

​​​​​​​Hees, G. van