Toekomstbrief​​​​​​

Methoden en technieken

‘Lieve mij, het is 2020. Ik ben er zo trots op hoe je hier gekomen bent. Je had moed en lef en je hield vol. Je bleef geloven in dat wat belangrijk voor je was en is. En nu heb die dingen gevonden waar je blij en gelukkig van wordt en ben je omringd door de mensen van wie je houdt.' Een brief uit de toekomst: het onderzoeksobject van Hanna Kulbatzki, studente gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente. Doel was het analyseren van de inhoud van deze brieven in relatie tot de behoeftentheorie van Maslow. Drie onderzoeksvragen speelden daarbij een rol: welke thema's zijn in de toekomstbrieven genoemd? In hoeveel toekomstbrieven worden de verschillende thema's genoemd? Wat zijn de verschillen tussen de toekomstbrieven?

Kulbatzke onderzocht hiertoe 117 toekomstbrieven en deelde de inhoud in naar twaalf hoofdthema's, zoals persoonlijke waardering, relaties, carrière en bezittingen. Vergelijking van de resultaten met de behoeftentheorie van Maslow leverde overeenkomsten en verschillen op, maar geen eenduidige conclusies. Daarnaast kent het onderzoek wel enkele tekortkomingen. Toch is dit voor ons een interessant artikel. Want zou het schrijven van een toekomstbrief een effectieve interventie kunnen zijn binnen onze begeleidingspraktijk? Zo'n brief zou maar zo de aanleiding kunnen zijn voor een gesprek met een cliënt over behoeften, toekomstplannen, relaties en belangrijke waarden.

​​​​​​​Kulbatzki, H. (2012). Wenkende behoeften uit de toekomst. Enschede: Universiteit Twente.