Theory U. Persoonlijk leiderschap en transformatie​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Methoden en technieken
TsvB 2013 #3

Theory U (Scharmer, 2009) is op het eerste oog misschien niet het meest simpele gedachtegoed om te benutten voor verandering en transities. Toch blijkt deze benadering in de praktijk goed toepasbaar te zijn en duurzame resultaten te geven (Jaworski, 2011; Kloosterboer, 2011, 2013). Theory U biedt handvatten voor begeleiders, managers en eigenlijk iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor en bezighoudt met  verandering. De methodiek biedt handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar oplossingen voor complexe (maatschappelijke) vraagstukken die vragen om samenwerking buiten de grenzen van de eigen organisatie...

​​​​​​​Beerends, E.