Teamcoaching: naar een nieuwe zingeving​​​​​​

Groepsontwikkeling
Zingeving en bezieling
TsvB 2013 #1

In het werk van de Vlaamse coach Rudy Vandamme is een duidelijke ontwikkelingslijn waar te nemen. Hij begon vanuit zijn consultbureau te schrijven over coachend leiderschap om bij te dragen aan de persoonsgerichtheid in de leiding van organisaties. Zijn Handboek ontwikkelingsgericht coachen (2003) dat daarop volgde trok deze lijn door, met het inzicht dat mensen - of dat nu medewerkers of leidinggevenden zijn - altijd in ontwikkeling zijn, en dat het de rol van de coach is deze ontwikkeling te begeleiden door hen te coachen op vaardigheden in zelfsturing. In zijn volgende grotere boek De vork. Methodiek voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling (2009) vervolledigt hij de ontwikkelingsgerichte benadering. Hij laat zien hoe de persoonlijke ontwikkeling van (zelfsturende) individuen ingebed is in een groter geheel dat altijd ook in beweging is. Ontwikkelingsgericht coachen vereist...

​​​​​​​Ronde, M.A. de