Talent om talent te benutten​​​​​​

Talentontwikkeling

Dit artikel gaat over de noodzaak oog te hebben voor de psychosociale behoeften van meer dan gemiddeld begaafde mensen. In de literatuur worden dezen getypeerd als mensen met buitengewone cognitieve vermogens, grote bekwaamheden op meerdere domeinen en grote intensiteit en creativiteit. Hun karakter en de uniciteit daarvan maakt bovengemiddeld begaafde mensen ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld voor gevoelens van anders zijn, ongezond perfectionisme en extreme gevoeligheid en intensiteit. De schrijver van het artikel pleit voor psychosociale coaching. Dit om het aanwezige potentieel tot ontwikkeling te brengen, tot een prestatie te komen die past bij dat potentieel en uiteindelijk een niveau van uitmuntendheid te bereiken.

Dit artikel is met name interessant voor docenten die op hogescholen en universiteiten meer dan gemiddeld begaafde studenten begeleiden. Meer kennis van welke begeleiding deze groep nodig heeft, kan leiden tot meer effectiviteit in de begeleiding en tot het tot bloei komen van talent.

​​​​​​​Rinn A.N. (2012). Implications for addressing the psychosocial needs of gifted individuals: a response to Subotnik, Olszewski-Kubilius, and Worrell (2011). Gifted Child Quarterly, 56, 206-209.