Supervisor neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid!​​​​​​

Begeleidingskunde
Filosofie
Identiteit
TsvB 2018 #1

Supervisie is een zinnige professie die voor veel mensen veel heeft opgeleverd. Dat maakt ook nieuwsgierig naar wat de invloed is van het superviseren, als vak, op en in onze maatschappij. Dit vraagt enerzijds aandacht voor de kernpunten van de supervisiemethodiek en anderzijds oog hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de onderlinge relatie hiertussen. De auteur betoogt dat het tijd wordt voor een metareflectie over de methodiek, op zoek naar morele en antropologische vooronderstellingen, en voor verantwoordelijkheid voor de aldus ontdekte invloed op onze maatschappij.

Download PDF

​​​​​​​Ronald Wolbink