Supervisie als eigenstandige praktijkwetenschappelijke discipline.​​​​​​

TsvB 2023 #1

Dit artikel schetst de ontwikkeling van professionele supervisie zoals die in Engelstalige publicaties naar voren komt. Na een schets van de historische oorsprongsbronnen en de ontwikkeling van supervisie in social work, volgt een beschrijving van de ontwikkeling van supervisie. Parallellen met de ontwikkeling op het Europese continent worden beschreven evenals uitdagingen voor de ontwikkeling van supervisie als praktijkwetenschappelijke discipline.

​​​​​​​Louis van Kessel