Stop met invoeren van zelfsturing, start met anders organiseren​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Veranderingen
TsvB 2017 #1

In Nederland (en ook daarbuiten) bestaat steeds meer onbehagen over hoe de wereld om ons heen georganiseerd is. Dat onbehagen gaat gepaard met een gevoel van vervreemding: systemen lijken ons handelen bepalen, in plaats van dat ze ons ondersteunen bij wat wij belangrijk vinden. Dat moet anders en dat kan ook anders, door te kiezen voor andere organiseerprincipes, aldus de auteur van dit artikel. In navolging van succesvolle en vernieuwende organisaties in de zorg zoeken veel bestuurders naar manieren om meer verantwoordelijkheid en ruimte te bieden aan professionals, al dan niet ondersteund door managementconsultants en trainers. De auteur juicht deze ontwikkeling naar meer ruimte en verantwoordelijkheid toe, maar ziet ook enkele valkuilen.

​​​​​​​Annemarie van Dalen