Stimuleren van collectieve leerprocessen​​​​​​

Groepsontwikkeling
Leren en ontwikkelen
TsvB 2015 #2

De opleiding tot organisatiecoach op het niveau van een professionele master bij de Haagse Hogeschool is uniek in ons land, maar sluit inhoudelijk aan bij een vakgebied dat in de Verenigde Staten en in Scandinavië veel meer bekendheid geniet: dat van 'organizational development', met een duidelijke focus op organisatieleren. 

​​​​​​​Boomen, F. van den Sybesma, M.