Stilte in het handelingsrepertoire van de begeleidingskundige​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
Zingeving en bezieling
TsvB 2013 #3

Dit artikel stelt de vraag naar de plaats van de stilte in het handelingsrepertoire van begeleidingskundigen. Onderzoek met een vragenlijst onder 78 coaches, trainers en adviseurs suggereert dat begeleidingskundigen drie rollen in zich verenigen: de wetenschapper die analyseert, de schelm die beweging creëert en de wijze die gericht is op verbinding en verinnerlijking. Met name binnen deze laatste rol blijkt de stilte van belang...

​​​​​​​Gronouwe, J. Ronde, M.A. de