Spiritualiteit en zingeving in netwerkleren​​​​​​

TsvB 2023 #1

ZINNET begon als lokaal initiatief voor transmurale zorg voor zin- en levensvragen en is intussen ook landelijk actief. Het netwerk van organisaties in zorg en welzijn is gericht op onderlinge verbinding tussen zingevingsdeskundigen van deze organisaties, zodat hun ondersteuning aan cliënten beter kan plaatsvinden. In dit artikel gaan de auteurs in op het functioneren van dit type professionele netwerken en de problemen waar ze tegenaan lopen.

​​​​​​​Gertie Blaauwendraad en Wim Smeets