Sociale media op de werkvloer. Reactie op Homan​​​​​​

Begeleidingskunde
Communicatie
Organisatieontwikkeling
TsvB 2015 #1

De sociale media beïnvloeden niet alleen onze vrijetijdsbesteding ingrijpend, ze worden ook steeds belangrijker in ons professionele leven. Sociale media in de zakelijke context vallen onder de noemer sociale software en komen meestal in de vorm van ‘social intranet’- of ‘social collaboration’- platforms. Sociale software verandert het speelveld waarbinnen wij in organisaties samenwerken en communiceren. Het artikel ‘Wil de echte groep dan nu opstaan?’ van Homan (TsvB 2015-01) biedt een mooi perspectief om de effecten van sociale software op onze wijze van organiseren nader te bekijken. Wat is de impact ervan op betekenisgeving en groepsvorming? Een reflectie vanuit de praktijk...

​​​​​​​Schoondorp, M.O.D.