Sociaal werkers begeleiden naar professionele autonomie​​​​​​

TsvB 2022 #4

Professionals hebben een bijzondere positie in de samenleving, maar zijn zich daarvan niet altijd bewust. Sociaal werkers hebben bijvoorbeeld van de samenleving het mandaat gekregen om belangrijke waarden te realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat professionals de ruimte hebben om zelf afwegingen te maken over ‘goed handelen’. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Hoe doe je dat in de praktijk? En hoe kan een professioneel begeleider de autonomie van sociaal werkers bevorderen?

​​​​​​​Jurja Steenmeijer