Sluiten controle en creativiteit elkaar uit?​​​​​​

Organisatieontwikkeling

Hoe blijf je als manager 'in control', zonder de creativiteit van je medewerkers dood te slaan met regels, rapportages, checks en inspecties? Een vraag die je als coach in gesprek met een cliënt vast wel eens bent tegengekomen. Veel onderzoek vanuit de sociale psychologie en organisatiekunde heeft tot de conclusie geleid dat vrijheid in het werk creativiteit in de hand werkt, terwijl controle, restricties en monitoring juist een barrière zijn voor creatief denken en werken. De hierbij aangedragen argumenten zijn dat controle intrinsieke motivatie ondermijnt, terwijl intrinsieke motivatie juist een noodzakelijke voorwaarde is voor creativiteit. Daarnaast geldt dat managers controlemechanismen als noodzakelijk beschouwen om ervoor te zorgen dat er effectief en efficiënt gewerkt wordt. Zie daar de paradox: controle en creativiteit zijn beide noodzakelijk, maar gaan niet samen.

In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar controlemechanismen in organisaties, in relatie tot creativiteit. Vier controlemechanismen werden onderzocht: 'beliefs controls' (controle op overtuigingen), 'interactive controls' (controle op interactie), 'boundery controls' (controle op kaders en grenzen) en 'diagnostic controls' (controle op doelen en uitkomsten).

Lees het artikel om erachter te komen of er al dan niet sprake is van een paradox, als het gaat om controle en creativiteit. Een goede tekst om als coach mee te nemen, bij een gesprek met een manager met prangende vragen over de paradox tussen controle en creativiteit.

​​​​​​​Elten, H.J. van & Widener, S.K. (2013). Creativity and control: a paradox. Evidence from the Levers of Control Framework. Paper. Internet: Social Science Research Network.