Scriptie: Procesinnovatie binnen de civiele rechtspraak​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Veranderingen

Binnen de rechterlijke organisatie wil men digitaal procederen mogelijk maken voor het publiek. Rechters zijn daarbij wat aarzelend als het gaat om innovaties, aangestuurd vanuit de rechterlijke organisatie. Centraal in deze scriptie staat de vraag in hoeverre een zogenaamde voortrekker vanuit de organisatie een rol kan spelen bij een innovatie en welke rol organisatiecoaching daarin kan spelen. Middels interviews en focusgroepen, waarbij Appreciative Inquiry als methode is gebruikt, heeft Michiel de volgende conclusies getrokken. Mensen vanuit het primaire proces betrekken bij de gewenste verandering helpt bij het tot stand brengen van die veranderingen. Daarnaast is het zichtbaar maken van de gewenste digitale veranderingen helpend bij de innovatie zelf.

Download artikel

Er geldt copyright voor deze scriptie. De auteur heeft LVSC toestemming verleend voor publicatie op de LVSC-Kennisbank.

​​​​​​​Michiel Boer