Scriptie: Eigenaarschap en storytelling bij de politie​​​​​​

Organisatieontwikkeling

Aanleiding voor deze scriptie is de veranderopgave bij de politie. Naast de grote reorganisatie binnen de politie naar een nationale politie, heeft men ook een nieuwe organisatiecultuur voor ogen. Eigenaarschap staat daarbij centraal. De onderzoeksvraag die beantwoord wordt in deze scriptie, is in hoeverre een organisatiecoach middels storytelling en observatie het collectief bewustzijn over eigenaarschap beïnvloedt. Middels actieonderzoek bij medewerkers en chefs van een politiebasisteam waarin Kirstin zowel individuele interviews als groepsgesprekken heeft gehouden, komt zij tot de conclusie dat er een collectief bewustzijn ontwikkeld is. Dit is vastgelegd in een boek met verhalen over eigenaarschap.

Download artikel

Er geldt copyright voor deze scriptie. De auteur heeft LVSC toestemming verleend voor publicatie op de LVSC-Kennisbank.

​​​​​​​Kirstin Lenz