Scriptie: De RAc als leergemeenschap​​​​​​

Effectiviteit
Methoden en technieken
Onderwijs en opvoeding

De opgave van de Rotterdam Academy, onderdeel van de Hogeschool van Rotterdam, is om studenten op te leiden tot een Associate Degree (een tweejarige HBO). Deze korte HBO vraagt een gecomprimeerd leerproces, waarbij een krachtige uitwisseling met de omgeving nodig is. In deze casestudy stond de vraag centraal hoe het collectieve leren te begeleiden. Daarnaast was de vraag in hoeverre een zelf-assessment daarbij behulpzaam kan zijn. Uitkomst van dit onderzoek is dat het zelf-assessment verschillende functies kan hebben. Enerzijds bij het bepalen van de normering: door helder te krijgen wat de omgeving vraagt. Anderzijds een evaluerende functie: bepalen in hoeverre de normen zijn behaald.

Download artikel

Er geldt copyright voor deze scriptie. De auteur heeft LVSC toestemming verleend voor publicatie op de LVSC-Kennisbank.

​​​​​​​Herman den Heeten