Schilderen als instrument voor teamontwikkeling​​​​​​

Groepsontwikkeling
Methoden en technieken
TsvB 2014 #4

Vrijwel elk team worstelt met het dilemma van diversiteit en gezamenlijkheid, ofwel de tegenstelling tussen eigenheid en autonomie van de individuen enerzijds en de gemeenschappelijke identiteit van het team anderzijds. Teams en hun leden staan voor de opgave dit spanningsveld effectief te (leren) hanteren, opdat  de eigenheid van de leden (steeds beter) wordt benut ten behoeve van het teamresultaat, en opdat de onderlinge verbondenheid als een voedingsbodem fungeert voor persoonlijk uitblinken...

​​​​​​​Overduin, P. Ronde, M.A. de