Relationele authenticiteit​​​​​​

Filosofie

Wat is authenticiteit eigenlijk? Het wordt veelal gedefinieerd als het vermijden van elke vorm van conformiteit en het bekrachtigen van individualiteit. Een veel te simpele omschrijving, volgens dit artikel, want deze gaat voorbij aan de morele kant van authenticiteit en kan leiden tot excessief individualisme en egoïsme. Het tegenovergestelde van egoïsme - conformisme - is ook niet het antwoord. Wat dan wel? Relationele authenticiteit, vindt de auteur. Relationele authenticiteit kenmerkt zich door empathie, in combinatie met een sterk zelfbewustzijn, oprechte aandacht voor de ander, evenals zorg, liefde en respect voor zichzelf.

De vraag is dus: hoe beweegt de autonomie van het individu zich tussen volledige conformiteit en excessief egoïsme? Een zeer relevante vraag voor iedereen die een ander begeleidt bij het nadenken over het ‘ik' in relatie tot de omgeving. En is relationele authenticiteit dan de gulden middenweg?

​​​​​​​Fletcher, N. (2013). Ethical selves: a sketch for a theory of relational authenticity. Journal of Philosophy of Life, 3, 83-96.