Reflexiviteitsinterventies als begeleidingsmethodiek​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
TsvB 2015 #1

De auteur beschrijft een nieuwe invalshoek en aanpak voor het begeleiden van teams, aan de hand van het reflexiviteitsconcept van Michael West. Daarnaast evalueert hij het effect van de interventies, aan de hand van de reacties van betrokkenen, en benoemt implicaties voor de rol van de begeleidingskundige.

​​​​​​​Slooten, K. van