Reflectieve ruimte maken met vragen​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
Communicatie
TsvB 2020 #1

In dit praktijkgerichte artikel verkennen de auteurs de relatie tussen vragen en de reflectieve ruimte in een-op-een begeleidingssituaties. De hoofdvraag is: hoe kun je met vragen stellen de ruimte zodanig beïnvloeden, dat er geleerd wordt? Voortbouwend op ideeën uit de experiëntiële psychotherapie onderscheiden de auteurs een vijftal verschijningsvormen van de reflectieve ruimte. Per subruimte benoemen zij kenmerken en signalen en verschillende typen vragen die passend zijn om de coachee in elk van de ruimten te stimuleren en begeleiden.

​​​​​​​Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer