Praktische wijsheid en begeleidingskunde​​​​​​

Identiteit
Reflectie en bewustwording
Zingeving en bezieling
TsvB 2018 #4

Met deze bijdrage wil de auteur het begrip praktische wijsheid onder de aandacht van begeleidingskundigen brengen. Eerst introduceert hij het begrip praktische wijsheid, waarbij ook de begrippen doel, praktijk en institutie aan bod komen. Dit theoretiserende deel heeft als doel de lezer van begrippen en gedachtegangen te voorzien om de praktijk beter te kunnen waarnemen. Vervolgens laat de auteur de relevantie ervan voor mensgerichte beroepen zien, aan de hand van ons onderzoek naar de praktische wijsheid van huisartsen aan het ziek- en sterfbed van patiënten. Ten slotte komt het belang van praktische wijsheid voor begeleidingskundigen aan bod.

​​​​​​​Guus Timmerman