Practice what you preach!​​​​​​

TsvB 2022 #4

In haar column vertelt de auteur over startups. Haar ervaring is dat oprichters vaak moeilijk om kunnen gaan met andere behoeften. Door masculiene dominantie kunnen andere perspectieven ongewild in de verdrukking komen. De eensgezindheid en vrijheid van de eerste fase van de organisatie veranderen dan gaandeweg in spanning en machtsstrijd. Maar ook haar eigen blik blijkt soms beperkt te zijn.

​​​​​​​Carolien Zimmermann