Pleidooi voor contextgericht coachen​​​​​​

Methoden en technieken
TsvB 2013 #1

In ‘Belbins teamrolmanagement bij individuele coaching’ (TsvB 2013 - 01) houdt Rob Groen een pleidooi voor het gebruik van Belbins teamrolmanagementmodel - ontworpen voor teamcoachdoeleinden - bij individuele coaching. Het artikel is goed leesbaar en overzichtelijk en bestaat uit twee delen: een uitgebreide toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het model, het instrumentarium en de legitimatie ervan, gevolgd door een beknopte  beschrijving van het bepleite gebruik van het model voor individuele coaching. Daarmee lijkt het artikel wat in onbalans, maar Groen besteedt aan beide delen ongeveer de helft van zijn pagina’s. Wat biedt het artikel ons als teamcoach en opleider?...

​​​​​​​Doorn, G.J. van Lingsma, M.M.