Pendelen als vorm van werken​​​​​​

Reflectie en bewustwording
Methoden en technieken
TsvB 2019 #3

In dit artikel geeft de auteur aanwijzingen hoe men reflectief onderzoek kan doen. Dat is onderzoek dat het individuele leerproces doortrekt naar een bijdrage aan het vak. In reflectief onderzoek koppelt men een ervaring aan theorie en maakt een narratief om voor te leggen aan vakgenoten. Reflectief onderzoek bestaat uit vier activiteiten: moed verzamelen om de persoonlijke kant van je verrassende ervaring in te brengen, afwisselen van subjectiveren en objectiveren, discipline betrachten in het beschrijven van momenten van de waarheid, en begrippen vinden die de oriëntatiepunten vormen voor bekwaam handelen.

​​​​​​​Gertjan Schuiling