Op weg naar actorschap​​​​​​

TsvB 2022 #3

In deze bijdrage bespreekt de auteur hoe zelfbevestiging en heroriëntatie tot stand kunnen komen via narratieve interventies. Dit doet zij aan de hand van de narrativiteitstheorie van Paul Ricoeur, die stelt dat zelfinzicht en zelfbekrachtiging via de omweg van het verhaal en de ander bemiddeld dienen te worden. Vervolgens bespreekt zij wat deze inzichten kunnen betekenen voor professioneel begeleiders die mensen naar eigenaarschap en actorschap willen begeleiden.

​​​​​​​Lenneke Post