Ontwikkelaanpak voor verwaarloosde organisaties. Enkele ervaringen uit de eerste fase​​​​​​

Organisatieontwikkeling
TsvB 2013 #4

Nu organisaties steeds minder steunen op bureaucratische, hiërarchische structuren en zoeken naar alternatieve mechanismen van coördinatie en controle, verschuift de focus naar de kwaliteit van verbindingen binnen en buiten organisaties. Dat plaatst begeleidingskundigen voor nieuwe uitdagingen en verschaft hen nieuwe mogelijkheden.

​​​​​​​Overduin, P.