Onmacht: een verkenning​​​​​​

Organisatieontwikkeling
TsvB 2018 #3

We leven in een wereld van tegenstellingen en tegenstrijdigheden op alle niveaus van de samenleving. Dit kan gevoelens van onmacht oproepen. Organisatie- en veranderkundig zoeken we naar antwoorden waarmee we die ‘nieuwe’ eigenschappen van onze wereld het hoofd kunnen bieden. Het zijn pogingen om ongemak en onmacht in onzekere tijden te verminderen. Toch zien wij veel onmacht om ons heen. In dit artikel proberen de auteurs dat te begrijpen. Zij maken zichtbaar hoe impliciete oude waarden botsen met nieuwe en hoe dat kan leiden tot onmacht. Daarnaast verkennen zij wat dit betekent voor organiseren en veranderen.

​​​​​​​Jaap van 't Hek en Leike van Oss