Onmacht als systeemvraagstuk - Het vervolg op de verkenning​​​​​​

Systemisch werken
Organisatieontwikkeling
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

Het vorige artikel van de auteurs was de weerslag van waar zij toen stonden in hun onderzoek naar onmacht. Ze focusten toen vooral op het doorgeschoten postmodernisme en op ‘trickling down’: de situatie dat uiteindelijk alles bij de medewerker terechtkomt en tot onmacht leidt. In dit artikel maken zij zichtbaar hoe trickling down kan ontstaat als niet goed wordt omgegaan met systeemvraagstukken.

​​​​​​​Jaap van ’t Hek en Leike van Oss