Ongelijkheid in organisaties​​​​​​

TsvB 2023 #2

Ongelijkheid in macht, kennis en inkomen is een belangrijk politiek thema in onze maatschappij. Ook binnen organisaties is er sprake van ongelijkheid. Vaak oogt het zo logisch, dat amper de vraag wordt gesteld of dit al dan niet terecht is. Hoe kijk je hier als begeleidingskundige tegenaan? Ga je erin mee? Het is van belang om als begeleidingskundige na te denken over ongelijkheden die als volstrekt logisch voorgesteld worden.

​​​​​​​Ronald Wolbink