Normatieve professionaliteit ​​​​​​

Identiteit

Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, spreekt over normatieve professionalisering. Hoe kun je beter, reflectiever, opener, dialogischer, serieuzer, meer moreel betrokken en speelser met de normatieve dimensie van je werk omgaan, om te komen tot 'werk dat deugt'?

Bekijk hier de video:

​​​​​​​