Nieuwe combinaties in een levend vakgebied. Boekbespreking​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2014 #4

Het vakgebied van de begeleidingskunde in Nederland mag zich verheugen in creatieve auteurs die mooie boeken schrijven. Voor mij liggen drie nieuwe publicaties, met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze een  succesvolle en praktische verbinding weten te leggen tussen de wondere wereld van het spel en het mooie vak van coaching en training.

Het werk dat ik het eerste tegenkwam, is De coach als regisseur van Rozemarijn Dols en Belia van den Berg. Hun bijdrage handelt over het begeleiden met filmfragmenten bij leiderschapsontwikkeling en teamtraining. Het tweede boek is De muzen aan het woord van Annemijn Birnie en Mirjam Dirkx; zij beschrijven de inzet van creatieve werkvormen en muziek in training, coaching en therapie. Coachen met lef, het derde boek, is van Anita Bakker en Jacqui Halmans. Hun invalshoek is de verbinding tussen transactionele analyse en voice dialogue. Wat hebben deze publicaties ieder op zich aan het veld te bieden en wat valt er te leren als we op zoek gaan naar datgene wat de boeken met elkaar verbindt?

Bespreking van R. Dols & B. van den Berg (2012), De coach als regisseur. Culemborg: Van Duuren Management; A. Birnie & M. Dirkx (2013), De muzen aan het woord. Utrecht: Zadoks; A. Bakker & J. Halmans (2014), Coachen met lef. Amsterdam: Boom/Nelissen.

​​​​​​​Ronde, M.A. de