Nieuwe antwoorden op oude vragen - Boekbespreking​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
Psychologie
TsvB 2020 #3

De auteur bespreekt in deze bijdrage Attachment informed grief therapy. The clinician’s guide to foundations and applications van Phyllis Kosminsky en John Jordan (2016). Hij is er enthousiast over: zij schreven volgens hem een zeldzaam goed, diepgaand en inspirerend boek over een van de belangrijkste, ingewikkeldste en uitdagendste vragen: hoe werkt onze hechtingsgeschiedenis door in de wijze waarop we als volwassenen omgaan met impactvolle verliezen? Ze brengen volgens hem een synthese aan die niet eerder zo compact, helder overzichtelijk werd samengebracht.

​​​​​​​Jakob van Wielink