Niet vrouwen maar organisaties moeten veranderen​​​​​​

TsvB 2023 #2

In de zoektocht naar gelijke kansen en carrièremogelijkheden voor vrouwen hebben we te lang de focus gelegd op wat vrouwen fout doen en hoe zij kunnen veranderen. Het wordt tijd om radicaal afscheid te nemen van de gedachte dat alleen wanneer vrouwen zich aanpassen aan de mannelijke cultuur ze succesvol kunnen zijn, aldus de auteur van deze bijdrage. Organisaties die echt werk willen maken van diversiteit en inclusie zullen zelf moeten veranderen.

​​​​​​​Julia Wouters