Naar een nieuwe oorspronkelijkheid. Supervisie als een methodiek voor professionele identiteitsontwikkeling​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2015 #4

De auteur bespreekt twee ongeveer gelijktijdig verschenen boeken: Supervisie. Een gids voor supervisanten (2015) van Willemine Regouin en Erik de Haan en Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties (2015) onder redactie van Manon Ruijters Het eerste is een boek voor beginners, een praktische gids ter oriëntatie voor studenten of jonge professionals die hun persoonlijke vakbekwaamheid willen vergroten en zich daarom voor het eerst overgeven aan een supervisietraject. Het tweede is vooral beschouwend en eerder bedoeld voor de gevestigde professional, dan voor de student die zijn spoor nog vinden moeten. Toch zijn beide boeken in hun combinatie bijzonder interessant; ze vullen elkaar niet alleen aan, maar verrijken elkaar ook wederzijds.

​​​​​​​Michiel de Ronde