Muzen als levenskracht​​​​​​

Filosofie
Leren en ontwikkelen
TsvB 2016 #2

De Ronde bespreekt twee recentelijk verschenen boeken die het benutten van de muzen bij begeleiding voorstaan: Muzische professionalisering. Publieke waarden in professioneel handelen van Bart van Rosmalen en Narratief coachen. De kracht van het zelfverhaal van Toos van Huijgevoort en Gea Koren. Over het eerste boek, een dissertatie, schrijft hij: ‘Met zijn boek wil Van Rosmalen de muzische professionalisering ter berde brengen als tegenkracht. Als ik al kritiek op dit boek heb - wat niet het geval is, want ik vind het een prachtig proefschrift - dan zou die zich toespitsen op het begrip tegenkracht. Liever zou ik de muzen willen opvatten als levenskracht.’ En bij Narratief coachen komt De Ronde tot de slotsom dat ook dit boek een hernieuwde herinnering is aan de levenskracht die gelegen is in het muzische element van onze professie.

​​​​​​​Michiel de Ronde