Mindset​​​​​​

Psychologie

Niet iedereen is een Einstein, maar ieders intellectueel vermogen kan groeien: dat is de opvatting van Carol Dweck. Zij deed onderzoek naar het effect van overtuigingen over leren op het succes van leerlingen. Dit onderzoek bracht haar tot het formuleren van de begrippen ‘fixed mindset' en ‘growth mindset'. Een fixed mindset gaat ervan uit dat intelligentie statisch is; je bent slim of je bent het niet. Een growth mindset gaat ervan uit dat intelligentie ontwikkeld kan worden, door inspanning en onderwijs. De uitkomsten van Dwecks onderzoek waren duidelijk: kinderen met een growth mindset lieten een vooruitgang in resultaten zien ten opzichte van een nulmeting, kinderen met een fixed mindset bleven op hetzelfde niveau.

Ook leraren hebben overtuigingen over intelligentie. Leraren met een fixed mindset geloven dat de intelligentie van hun leerlingen een vast gegeven is en dat zij daar als leerkracht geen invloed op kunnen uitoefenen. Bij hen laten leerlingen ook daadwerkelijk geen vooruitgang in resultaten zien. Leraren met een growth mindset zeggen niet alleen dat ze geloven dat elke leerling kan leren, maar zijn ook toegewijd om dat te laten gebeuren. Bij deze leraren is wel vooruitgang te zien bij de leerlingen.

Je zou verwachten dat alle coaches en supervisoren een growth mindset hebben. Maar is dat wel zo? Wat is jouw mindset? Een growth mindset kun je overigens leren; ook dat heeft Dweck aangetoond en beschrijft zij in dit artikel.

​​​​​​​Dweck, C. (2010). Mind-set and equitable education. Principal Leadership, 10, 26-29.