Massa, macht en zelfmanifestatie​​​​​​

Psychologie
Reflectie en bewustwording
TsvB 2018 #3

Binnen de beroepsgroep van coaches, trainers, supervisoren en andere begeleiders heeft het idee van persoonlijke ontwikkeling een centrale plaats. Rond deze zelfontwikkeling en manifestatie van individualiteit doet zich echter een paradox voor: het Zelf en het daaraan verbonden idee van zelfrealisatie lijken onderdeel te zijn geworden van massaliteit. Persoonlijke ontplooiing is een massaproduct geworden. In dat kader werpt de auteur weer eens een blik op klassieke literatuur over de macht van de massa: Massa en macht van Elias Canetti (1960) en Massapsychologie en Ik-analyse van Sigmund Freud (1921). 

​​​​​​​Michiel De Ronde