Mag die ‘spirit’ van die stoel? Over afscheidsrituelen en de liminale fase​​​​​​

Begeleidingskunde
Methoden en technieken
TsvB 2015 #4

In organisaties wordt veel vooruit gekeken en aan verandering gewerkt. We denken strategieën uit voor de toekomst en zetten stippen op de horizon. Maar hoe vaak wordt er achterom gekeken en echt stilgestaan bij wat er is bereikt in de afgelopen periode van verandering? Waarvan nam je afscheid en welke nieuwe ontwikkelingen, groot of klein, gingen van start? Hoe we met dit soort situaties moeten omgaan, raakt nogal eens vergeten in onze betonnen kantoorgebouwen, aldus de auteurs. Maar voor afscheid nemen en loslaten kunnen we leren van andere culturen en beschavingen. Dit artikel beschouwt deze fenomenen met een antropologische invalshoek, aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

​​​​​​​Jitske Kramer en Danielle Braun