Maatschappijbewust begeleiden: een tegenlied​​​​​​

Begeleidingskunde
Identiteit
Zingeving en bezieling
TsvB 2017 #2

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op ons werk als professioneel begeleider? Hoe gaan wij met deze invloeden om? En wat doen wij ermee als beroepsgroep? Past het ons om onze stem in het maatschappelijk debat te laten horen? De Ruiter betoogt dat ons werk zoals we het nu doen niet compleet is, en dat wij als begeleiders de samenleving samen met onze cliënten moeten onderzoeken om tot eigentijdse antwoorden te komen. Daarvoor hebben we nieuwe professionele patronen nodig, moeten we andere competenties toevoegen aan ons repertoire en dient onze professionele taal kritisch te worden bezien.

​​​​​​​Jikke de Ruiter