Leren van je fouten: makkelijker gezegd dan gedaan​​​​​​

Methoden en technieken
Persoonlijke ontwikkeling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2016 #3

We zeggen het regelmatig: ‘Van fouten kun je leren ...’ Toch maken de meeste mensen liever geen fouten en lukt het lang niet altijd om een fout te benutten als kans om van te leren. De auteurs onderzochten wat leren van fouten zo belangrijk maakt en welke stappen nodig zijn om van een onbedoelde uitkomst werkelijk een leerervaring te maken. Op basis van deze bevindingen ontwikkelden zij de Biechtbox, om het leren van fouten te versnellen. In dit artikel gaan zij na wat het leren van fouten zo belangrijk maakt, door in te zoomen op het proces van innovatie en de leerprocessen die hierbij komen kijken. Daarnaast zetten zij uiteen welke stappen nodig zijn om van een fout een leerervaring te maken. Ten slotte komen de ervaringen met de Biechtbox aan bod.

​​​​​​​Suzanne Verdonschot en Kirste den Hollander