Leertheorieën en het coachingsproces​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen

'Coaching is niet de cliënt iets leren, maar de cliënt helpen om te leren.' Een prachtige zin uit dit artikel waarin de relatie tussen coaching en leren wordt gelegd. De schrijver beschrijft enkele bekende theorieën over leren en laat per theorie zien op welke manier deze toegepast wordt in coaching. De leertheorieën die voorbijkomen zijn klassieke conditionering (Pavlov), operante conditionering (Skinner), de humanistische benadering (Rogers), experiëntieel leren (Kolb), transformatief leren en actieleren. Het artikel geeft een mooi overzicht van wat coaching is en laat zien dat karakteristieke elementen van leertheorieën de essentiële aspecten van coaching zijn.

Helaas bevat de tekst tamelijk veel spelfouten en slordigheden. Maar toch geeft het een mooi overzicht en is het goed te gebruiken voor coachopleidingen, wanneer het gaat over leren in relatie tot coaching.

​​​​​​​Fazel, P. (2013). Learning theories within coaching process. International Journal of Social, Human and Engineering, 7, 536-542.