Leerprocessen organiseren in het sociale domein. Een Amsterdams praktijkvoorbeeld​​​​​​

Leren en ontwikkelen
TsvB 2015 #2

Gemeenten hebben meer dan ooit grote beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid op de terreinen jeugd, werk en zorg en welzijn. De veronderstelling is dat op lokaal niveau hierdoor betere afstemming met andere relevante beleidsterreinen mogelijk wordt. Dat is nodig om effectievere en efficiëntere hulp te bieden en de participatie van burgers te bevorderen.  Het betekent onder andere dat de gangbare praktijk waarbij burgers van verschillende organisaties gefragmenteerd hulp krijgen, wordt losgelaten.

​​​​​​​Treur, H.