Kunnen wij over onveiligheid spreken?​​​​​​

Stress en angst
Communicatie
Systemisch werken
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

‘Hoezo is het hier onveilig?’ In deze vraag, die het vertrekpunt vormde van een eerder artikel over psychologische onveiligheid, ligt al het ongemak besloten dat dit onderwerp met zich meebrengt. Volgens de auteurs is een logische vervolgvraag: welke taal kan helpen om het gesprek hierover in goede banen te leiden? In dit vervolgartikel zoeken zij naar een antwoord aan de hand van de evolutionaire psychologie en de systeembenadering.

​​​​​​​Marijke Spanjersberg en Max Wildschut