‘Je wordt beter in Groningen’​​​​​​

Groepsontwikkeling
Leren en ontwikkelen
Talentontwikkeling
TsvB 2016 #4

Lycurgus uit Groningen is vorig jaar voor het eerst in haar bestaan volleybalkampioen van Nederland geworden. Een niet geringe prestatie en een mooi gegeven om eens te onderzoeken vanuit begeleidingskundig oogpunt. De centrale vraagstelling is: welke rol heeft de begeleiding gespeeld bij het leveren van deze topprestatie? Dit artikel is gebaseerd op een casusonderzoek door middel van een groepsgesprek en het bestuderen van enkele vooraf geleverde documenten. Het gesprek is gevoerd met trainer/coach Arjan Taaij, mental coach Anneloes Middelkoop en speler Tjerk Dercksen. De gedachte achter het uitnodigen van deze drie mensen is dat hiermee meerdere perspectieven op de begeleiding tot hun recht komen.

​​​​​​​Kees Faber