Je moet gewoon jezelf zijn - toch?​​​​​​

Filosofie

Een authentiek persoon is iemand die oprecht, eerlijk, betrouwbaar, open, echt, openhartig, reflectief en duidelijk is en die bereid is de wereld te laten zien wie hij of zij is. Authenticiteit in een therapeutische relatie kenmerkt zich door eerlijkheid, echtheid, openheid, transparantie, betrouwbaarheid en wederkerigheid. Een niet-authentieke therapeut kan bij de cliënt overkomen als nep, onoprecht en als iemand die slechts doet alsof de cliënt ertoe doet. Dit zijn zomaar enkele resultaten uit een onderzoek onder psychologen naar hun begrip van en ervaring met authenticiteit en naar de manier waarop zij denken dat authenticiteit effect heeft op hun interacties met en de ontwikkeling van cliënten. Het gaat niet om een kwantitatief onderzoek met generaliseerbare uitkomsten als doel, maar meer om een kwalitatief en fenomenologisch onderzoek dat zich richtte op toepasbaarheid. Het artikel geeft een interessant beeld van hoe mensen die werkzaam zijn als therapeut het begrip authenticiteit en de effecten daarvan inkleuren en van belang achten voor hun werk met cliënten. Coaches en supervisoren zijn geen psychologen, maar ze gaan wel een intensieve begeleidingsrelatie aan met hun cliënten. Welke rol speelt authenticiteit daarin? En welke effecten heeft de authenticiteit - of het gebrek daaraan - van een coach of supervisor op de interactie met en de ontwikkeling van een cliënt?

​​​​​​​Burks, D.J. & Robbins, R. (2012). Psychologists' authenticity: implications for work in professional and therapeutic settings. Journal of Humanistic Psychology, 52, 75-104.