Is er ruimte in de gevestigde orde?​​​​​​

Begeleidingskunde
Organisatieontwikkeling
TsvB 2016 #1

Eigenlijk lijken alle boeken over management en organisatie op elkaar, aldus Joris Brenninkmeijer in zijn bespreking van Is er ruimte in de gevestigde orde? (2015) van Marjorieke Glaudemans. Maar het boek van deze kunstenaar en adviseur onttrekt zich daar geheel en al aan. In bijna alles is dit merkwaardige en originele boek een witte raaf in de wereld van het managementboek, die zo’n getrouwe afspiegeling vormt van het georganiseerde leven, met haar overwaardering voor nuttige en praktische actie. De dertig notities die tezamen het boek vormen, zijn beslist origineel en prikkelend, maar laten zich niet lezen als een doorlopend verhaal en bevatten nauwelijks concrete antwoorden. Het boek vraagt dus wel het een ander van de lezer. Maar wie het leest, wordt er voor even aan herinnerd dat het ook anders kan.

​​​​​​​Joris Brenninkmeijer